Ro på arbejdspladsen

Har jeres APV/Trivselsmåling indikeret at mange medarbejder oplever stress, uro eller forhold der bevirker, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø?

Så er første skridt at MED-udvalget beslutter, at der skal gøre noget ved det?

Det bedste sted at gøre noget, er i relationen mellem medarbejderne og den nærmeste leder.

Lederen er en del af relationen på arbejdspladsen, derfor kan det være hensigtsmæssigt at en udefrakommende konsulent leder processen, så lederen i denne situation kan slippe ledelsesfunktionen og i højere grad kan være til stede som person.

Jeg tilbyder at facilitere en proces, hvor vi i dialog afdækker problemets kernefelt, sætter det i relation til rammer og grundvilkår på arbejdspladsen, og finder måder hvor medarbejdere og ledere sammen kan udføre kerneopgaven i et godt psykisk arbejdsmiljø.

En temadag eller et forløb med mig starter altid med, at vi sammen sætter rammen for hvad vi taler om og hvordan vi taler med hinanden.

Forud for processen eller temamødet kommer jeg til et indledende møde, hvor vi drøfter hvilke mål og forventninger ledelse og tillidsvalgte har til processen og resultatet. Derefter afgiver jeg et tilbud på omfang og ressourcer.​

     Kirsten Møldrup - Hvirvilsvej 16, Bisserup - DK 4243 Rude - Telf. 30350246