​​Mindfulness-meditation

​Begrebet Mindfulness bliver brugt om flere meditationsformer fra den buddhistiske tradition, som alle har det til fælles at de opøver sindet i at bevare en opmærksomhed på et meditationsobjekt (fx åndedrættet eller kroppen) uden at forsøge at undertrykke, hvad der ellers forekommer af tanker, følelser og sansninger.

Mindfulnessmeditation er i dag meget brugt over hele verden. På de fleste hospitaler i USA er det muligt at modtage undervisning i teknikken via fjernsynet, da det har vist sig at patienterne kommer sig langt hurtigere efter operationer. Så fra tidligere at have været praktiseret hovedsaligt i buddhistiske kredse, er teknikken i dag alment benyttet i læge- og især i psykologkredse.

Mindfulness er en ikke- intellektuel teknik, da tanker og følelser ikke bliver kritiseret eller bearbejdet, men accepteret og sluppet. Tilstanden i meditation er altid en ikke-vurderende ”her og nu-accept”.

Mindfulness er en selvadministrerende metode, modsat fx terapeutiske teknikker, som kræver tilstedeværelsen af en terapeut.

Effekten af meditation bliver studeret flittigt verden over af forskere inden for forskellige felter. Men hvad man helt sikkert ved i dag er, at meditation har en blodtryksdæmpende effekt. Man kan sige at meditations virkning i det hele taget er den modsatte af stressens. For ikke nok med at blodtrykket falder. Også antallet af stresshormoner falder. Der sker en muskulær afspænding og pulsen samt åndedrættet bliver roligere. Man sover bedre og smertetærsklen øges.

På sværere målbare niveauer kan man tale om øget koncentrationsevne, øget spontanitet, bedre stress-mestring, øget glæde og kreativitet og mere indre styring.

”Stilhedens jogging”, ”sindets vitaminpille”eller ””mental fitness”. Kært barn har mange navne. 10% af verdens befolkning har på et tidspunkt i deres liv haft en meditationspraksis. I USA sidder der i dag mellem 10 og 15 millioner mennesker på deres pude eller stol og mediterer hver dag, og antallet stiger dramatisk.

Læs mere i:

  • Klaus Kornø Rasmussen,
  • "Stress af med meditation", Gyldendal 2005
  • "Pausebogen", Frydenlund 2011
  • "Ro", Borgen 2013

     Kirsten Møldrup - Hvirvilsvej 16, Bisserup - DK 4243 Rude - Telf. 30350246